Additionally, paste this code immediately after the opening tag:

סדנאות תהליכיות להתמודדות עם אתגרים

הסדנאות יעסקו בדילמות האנושיות והמקצועיות שפוגשות כל אחת ואחד מאתנו, במצבי לחץ ובתנאי קצה, בפיתוח דפוסי חשיבה של קבלת החלטות נכונות ומדויקות לנו ולארגון.

נדון בצורך להתעשת מהר, לחשב מסלול מחדש ולהמשיך הלאה בנחישות חסרת פשרות.

עוד בסדנאות, נדון בחשיבות הגמישות המחשבתית, ההתמדה והיכולת לעשות התאמות (רק כאלו שנוכל לחיות איתן), בדיוק כפי שאני התמודדתי עם כל מה שהחיים זימנו לי.

מוזמנת ליצור קשר לשיחת היכרות ללא עלות

תפריט נגישות